ஸ்ரீமகாபாரதவிலாசம் பஞ்சபாண்டவாள் வனவாசமென்று வழங்குகின்ற நச்சுப்பொய்கை

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |a இராமச்சந்திரக்கவிராயர் |a Irāmaccantirakkavirāyar
_ |a ஸ்ரீமகாபாரதவிலாசம் பஞ்சபாண்டவாள் வனவாசமென்று வழங்குகின்ற நச்சுப்பொய்கை |c இந்நூல் இராமச்சந்திரக்கவிராயர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு- அருணாசலமுதலியார் அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டது. -
_ |b கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை |b Kalaikkiyāṉamuttirākṣaracālai
_ _ |a 55 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a காப்பு- விருத்தம்-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014352
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க