tva-logo

அருட்கவி தணிகைவேள் பாரதியார் இயற்றிய வறுமைக்கு விடைகொடுத்த ஏழேழு வெண்பா மாலை

nam a22 7a 4500
200909b1990 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22246
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பாரதியார் |a Pāratiyār |d 1882-1921
0 0 |a அருட்கவி தணிகைவேள் பாரதியார் இயற்றிய வறுமைக்கு விடைகொடுத்த ஏழேழு வெண்பா மாலை |c பதிப்பாசிரியர் வே. இரா. மாதவன்
0 0 |a Aruṭkavi taṇikaivēḷ pāratiyār iyaṟṟiya vaṟumaikku viṭaikoṭutta ēḻēḻu veṇpā mālai
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b பாவை வெளியீட்டகம் |b Pāvai veḷiyīṭṭakam |c 1990
_ _ |a 12 p.
0 _ |a பாவை வெளியீடு |v 3
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a மாதவன், வே. இரா.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022246
TVA_BOK_0022246
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image