இசையியல்

nam a22 7a 4500
200925b1979 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22396
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பொன்னையா பிள்ளை, க. |a Poṉṉaiyā piḷḷai, ka.
0 0 |a இசையியல் |c ஆசிரியர் க. பொன்னையா பிள்ளையவர்கள் |n தொகுதி 5 |p பகுதி 1
0 0 |a Icaiyiyal
_ _ |a நான்காம் பதிப்பு
_ _ |a அண்ணாமலைநகர் |a Aṇṇāmalainakar |b அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் |b Aṇṇāmalaip palkalaikkaḻakam |c 1979
_ _ |a xx, 132 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இசை
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022396
TVA_BOK_0022396
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க