ஜாதகவிளக்க சோதிட அரிச்சுவடி என்னும் சுந்தர சேகரம்

nam a22 7a 4500
200915b1921 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22597
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அய்யாசாமி பிள்ளை, டி. எஸ். |a Ayyācāmi piḷḷai, ṭi. Es.
0 0 |a ஜாதகவிளக்க சோதிட அரிச்சுவடி என்னும் சுந்தர சேகரம் |c இஃது சோதிடம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர்கள் எளிதில் உணரும்பொருட்டு அகஸ்தியர், இடைக்காடர், புலிப்பாணி, குமாரசுவாமிதேசிகர், ரோமரிஷி, ஆதிசங்கராசாரியார், நந்திதேவர் முதலான மகான்கள் இயற்றிய சோதிட சாஸ்திரங் களினின்றுந் திரட்டிச்சோதிட பிரதம, சிக்ஷையாக திரிசிரபுரம் டி. சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் குமாரராகிய டி. எஸ். அய்யாசாமி பிள்ளை அவர்களால் அமைக்கப்பெற்றதை திரிசிரபுரம் புஸ்தகவியாபாரம் தி. ச. ரெங்கராசுபிள்ளையவர்களால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது. |n முதற் பாகம்
0 0 |a Jātakaviḷakka cōtiṭa ariccuvaṭi eṉṉum cuntara cēkaram
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b என். ஸி. கோள்டன் எலெக்ட்ரிக் பிரஸ் |b Eṉ. Si. Kōḷṭaṉ elekṭrik piras |c 1921
_ _ |a viii, 91 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a ஜோதிடம்
0 _ |a ரெங்கராசு பிள்ளை, தி. ச.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022597
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க