ஆச்சாள்புரத் தலவரலாறு

nam a22 7a 4500
200916b1955 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22601
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆச்சாள்புரத் தலவரலாறு :|b1 திருநல்லூர்ப்பெருமணம் |c இஃது இவ்வாலய பரம்பரைத் தருமகர்த்தா தருமபுர ஆதீன 25வது மகாசந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் திருவுள்ளத்தின்படி வெளியிடப்பெற்றது
0 0 |a Āccāḷpurat talavaralāṟu
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a ஆச்சாள்புரம் |a Āccāḷpuram |b ஸ்ரீ சிவலோகத்தியாகராஜ சுவாமி தேவஸ்த்தானத்தில் வெளியிடப்பெற்றது |b Srī civalōkattiyākarāja cuvāmi tēvasttāṉattil veḷiyiṭappeṟṟatu |c 1955
_ _ |a 30 p.
0 _ |v 42
_ _ |a Tamil
_ 0 |a தல வரலாறு
0 _ |a கோயில்கள், சிற்பங்கள், கல்வெட்டுக்கள்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022601
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க