ஸ்ரீ மெளனகுரு ஞான தேசிகர் தோத்திரக் கொத்து

nam a22 7a 4500
200916b1940 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22613
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஈசானிய ஞானதேசிகர், திருவண்ணாமலை |a Īcāṉiya ñāṉatēcikar, tiruvaṇṇāmalai
0 0 |a ஸ்ரீ மெளனகுரு ஞான தேசிகர் தோத்திரக் கொத்து |c இது திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ ஈசானிய ஞானதேசிகர் திருவாய்மலர்ந்தருளியது
0 0 |a Srī meḷaṉakuru ñāṉa tēcikar tōttirak kottu
_ _ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b ஸ்ரீ மெளனதேசிகர் மடரலய வெளியீடு |b Srī meḷaṉatēcikar maṭaralaya veḷiyīṭu |c 1940
_ _ |a 15 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a சமயம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022613
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க