கடவுள்

nam a22 7a 4500
200916b1953 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22621
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வள்ளலார் |a Vaḷḷalār
0 0 |a கடவுள் |c ஆசிரியர் வள்ளலார்
0 0 |a Kaṭavuḷ
_ _ |a கடலூர் |a Kaṭalūr |b இராமலிங்கம் அச்சகம் |b Irāmaliṅkam accakam |c 1953
_ _ |a [iv], 53 p.
0 _ |v 5
_ _ |a Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a உயிரும் உடலும், உலகமும் கடவுளும்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022621
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க