பனகல் அரசர்

nam a22 7a 4500
200916b1931 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22625
_ _ |c அணா. 3. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a திருஞான சம்பந்த முதலியார், மணி. |a Tiruñāṉa campanta mutaliyār, maṇi.
0 0 |a பனகல் அரசர் |c ஆசிரியர் மணி. திருஞான சம்பந்த முதலியார்
0 _ |a The Rajah of Panagal
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b ஒற்றுமை ஆபீஸ் |b Oṟṟumai āpīs |c 1931
_ _ |a 45 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a வாழ்க்கை வரலாறு
0 _ |a இளமையில் கற்ற கல்வி, பொதுநல நோக்கம், பொது நன்மைகள்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022625
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க