மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும்

nam a22 7a 4500
200922b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22947
_ _ |c ரூ. 150. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராசாராம், சு. |a Irācārām, cu.
0 0 |a மொரீசியஸ் தமிழரும் தமிழும் |c ஆசிரியர் சு. இராசாராம்
0 0 |a Morīciyas tamiḻarum tamiḻum
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 1991
_ _ |a xiii, 774 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு |v 147
_ _ |a Bilingual
_ 0 |a மொழி
0 _ |a டச்சுக்காரர் காலம், பிரஞ்சு முடியரசு, மொழிச் சூழமைவு, தமிழ்க் கல்வி, தமிழ் இலக்கியங்கள்,
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022947
TVA_BOK_0022947
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க