வழிகாட்டி

nam a22 7a 4500
180820b2004 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2160
_ _ |c ரூ. 50.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஜகந்நாதன், கி.வா. |a Jakannātan, Ki. Vā.
1 0 |a வழிகாட்டி |c கி.வா. ஜகந்நாதன் சிறப்புரை திரு.வி.க.
1 0 |a Vaḻikāṭṭi
_ _ |a ஏழாம் பதிப்பு
_ _ |a Ēḻām patippu
_ _ |b அல்லயன்ஸ் |b Allayaṉs |c 2004
_ _ |a 215 p.
1 _ |a கலியாணசுந்தரனார், திரு. வி. |d 1883-1953
1 _ |a Kaliyāṇacuntaran̲ār, Tiru. Vi. |d 1883-1953
_ _ |a TVA_BOK_0002160
TVA_BOK_0002160
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க