விசித்திர ஜெகஜாலக்கண்ணாடி

nam a22 7a 4500
200725b1896 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21839
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஏகாம்பர முதலியார் |a Ēkāmpara mutaliyār
0 0 |a விசித்திர ஜெகஜாலக்கண்ணாடி :|b1 ஒன்பதாம் பாகம் |c இவை செஞ்சி ஏகாம்பர முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Vicittira jekajālakkaṇṇāṭi
_ _ |a திருப்பதி |a Tiruppati |b கலைக்கியானமுத்திராக்ஷரசாலை |b Kalaikkiyāṉamuttirākṣaracālai |c 1896
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Others
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021839
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க