ஸ்ரீ கோதையார்

nam a22 7a 4500
200725b1933 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21844
_ _ |c அணா. 5
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கிருஷ்ணவேணி அம்மாள், S. |a Kiruṣṇavēṇi am'māḷ, S.
0 0 |a ஸ்ரீ கோதையார் |c இஃது S. கிருஷ்ணவேணி அம்மாள் அவர்கள் எழுதியது.
0 0 |a Srī kōtaiyār
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மாடர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் |b Māṭarṉ papḷiṣiṅ havus |c 1933
_ _ |a viii, 52 p., 1 leaf of plate
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
0 _ |a சமயம், ஆழ்வார்கள், வைஷ்ணவம்,
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021844
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க