ஸ்ரீ அருணாசல பதிகம் அஷ்டகம்

nam a22 7a 4500
200804b1914 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21845
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷி |a Srī ramaṇa maharṣi
0 0 |a ஸ்ரீ அருணாசல பதிகம் அஷ்டகம் :|b1 மூலம் |c இஃது ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷி அவர்களால் அருளப்பெற்று, S. நாராயண ரெட்டியால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Srī tēvikālōttaram ñāṉācāra vicāra paṭalam
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b ரிகார்டு அச்சுயந்திரசாலை |b Rikārṭu accuyantiracālai |c 1914
_ _ |a 7 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a நாராயண ரெட்டியார், S.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021845
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க