ஸ்ரீ தேவிகாலோத்தரம் ஞானாசார விசார படலம்

nam a22 7a 4500
200725b1913 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21843
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஸ்ரீ தேவிகாலோத்தரம் ஞானாசார விசார படலம் :|b1 மூலம் |c இஃது S. நாராயண ரெட்டியால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Srī tēvikālōttaram ñāṉācāra vicā ra paṭalam
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b ரிகார்டு அச்சுயந்திரசாலை |b Rikārṭu accuyantiracālai |c 1913
_ _ |a 18 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a நாராயண ரெட்டியால், S.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021843
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க