tva-logo

பதினெண்சித்தர்களில் மகாபெருமைபொருந்திய கொங்கணர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வாதகாவியம் மூவாயிரம்

nam a22 7a 4500
210813b1901 ii d00 0 tam d
_ _ |a 24775
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கொங்கணர் |a Koṅkaṇar
0 0 |a பதினெண்சித்தர்களில் மகாபெருமைபொருந்திய கொங்கணர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வாதகாவியம் மூவாயிரம் |c இஃது யூநாநி முதலிய பல வைத்திய கிரந்தகர்தாவாகிய அக்கீம். பா. முகம்மது அப்துல்சாகிபு அவர்களால் அச்சிடப்பட்டது
0 0 |a Patiṉeṇcittarkaḷil makāperumaiporuntiya koṅkaṇar tiruvāymalarntaruḷiya vātakāviyam mūvāyiram
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b யூநாநி வைத்திய கலாநிதிப் பிரஸ் |b Yūnāni vaittiya Kalānitip piras |c 1901
_ _ |a [Various Pagenations]
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a சித்த மருத்துவம், வைத்தியம், சிகிச்சை, சூரணம்
_ _ |8 இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்ககம் |8 Intiya maruttuvam maṟṟum ōmiyōpati iyakkakam
_ _ |a TVA_BOK_0024775
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image