தென்மொழி வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b1920 ii 000 0 tam d
_ _ |a முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை, ஆ. |a Muttuttampippiḷḷai, ā.
_ |a தென்மொழி வரலாறு |c இது யாழ்ப்பாணத்து- மானிப்பாய்- ஆ. முத்துத்தபிப்பிள்ளை அவர்களால் செய்து- அவர் சகோதரன் ஆ. வீரசிங்கம்பிள்ளையால் வித்தியாகர்த்தராய் விளங்கும் ஸ்ரீமான். இ. பி. டென்காம்துரை அவர்களுடைய வித்தியாபிமானஞாபகசின்னமாகச்சமர்ப்பித்துப் பிரகடனஞ்செய்யப்பட்டது -
|b /
_ |a யாழ்ப்பாணம் |b நாவலர் அச்சுக்கூடம் |c 1920
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007313
கருத்து தெரிவிக்க