tva-logo

அனுபவ வைத்தியம் - கைமுறை

nam a22 7a 4500
210810b2010 ii d00 0 tam d
_ _ |a 25181
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அனுபவ வைத்தியம் - கைமுறை :|b1 ஓலைச்சுவடியினின்று பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல்
0 0 |a aṉupava vaittiyam - kaimuṟ
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு இந்திய மருத்துவம் - ஓமியோபதித் துறை |b citta maruttuva nūl veḷiyuṭṭup pirivu intiya maruttuvam - ōmiyōpatit tuṟai |c 2010
_ _ |a 104 p.
0 _ |a தமிழ் மருத்துவ நூல் வரிசை |v 19
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a சித்த மருத்துவ முறைகள், தமிழ் மருத்துவம், மருந்து
_ _ |8 இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்ககம் |8 intiya maruttuvam maṟṟum ōmiyōpati iyakkakam
_ _ |a TVA_BOK_0025181
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image