tva-logo

மருந்து செய்முறைகள்

nam a22 7a 4500
210812b2009 ii d00 0 tam d
_ _ |a 25234
_ _ |c ரூ. 90. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a மருந்து செய்முறைகள் :|b1 ஓலைச்சுவடியினின்று பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல்
0 0 |a maruntu ceymuṟaikaḷ
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b சித்த மருத்துவ நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு இந்திய மருத்துவம் - ஓமியோபதித் துறை |b citta maruttuva nūl veḷiyuṭṭup pirivu intiya maruttuvam - ōmiyōpatit tuṟai |c 2009
_ _ |a xviii, 218 p.
0 _ |a தமிழ் மருத்துவ நூல் வரிசை |v 9
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a சித்த மருத்துவம், வைத்தியம், மருந்து, சூரணம், குளிகை, பற்பம், செந்தூரம்
_ _ |8 இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்ககம் |8 Intiya maruttuvam maṟṟum ōmiyōpati iyakkakam
_ _ |a TVA_BOK_0025234
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image