tva-logo

யாக்கோபு அருளிச்செய்த வைத்திய வாத சூஸ்திரம் 400

nam a22 7a 4500
210818b1919 ii d00 0 tam d
_ _ |a 25361
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராமதேவர் |a irāmatēvar |d active 16th century
0 0 |a யாக்கோபு அருளிச்செய்த வைத்திய வாத சூஸ்திரம் 400 |c மதுரை யானைக்கல்தெரு வித்துவான் மு. குழந்தைவேலுப் பிள்ளை யவர்கள் ஏட்டுப்பிரதியின்படி மதுரை வித்துவான் த. குப்புசாமிநாயுடு அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பெற்று, மதுரைப் புதுமண்டபம் புத்தகஷாப் இ. ராம. குருசாமிக்கோனார் அவர்களாற்றமது அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது
0 0 |a yākkōpu aruḷicceyta vaittiya vāta cūstiram 400
_ _ |a மதுரை |a maturai |b ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் |b sru rāmaccantira vilācam piras |c 1919
_ _ |a 70 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a சித்த மருத்துவம், வைத்தியம், சிகிச்சை, பற்பம், செந்தூரம்
0 _ |a குப்புசாமி நாயுடு, த.
_ _ |8 இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்ககம் |8 Intiya maruttuvam maṟṟum ōmiyōpati iyakkakam
_ _ |a TVA_BOK_0025361
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image