tva-logo

அமிதசாகரனார் இயற்றிய யாப்பருங்கலம்

nam a22 7a 4500
220513b2005 ii d00 0 tam d
_ _ |a 27323
_ _ |c ரூ. 50. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அமிதசாகரர் |a amitacākarar
0 0 |a அமிதசாகரனார் இயற்றிய யாப்பருங்கலம் |c பதிப்பாசிரியர் ய. மணிகண்டன்
0 0 |a amitacākaraṉār iyaṟṟiya yāpparuṅkalam
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a tañcāvūr |b தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் |b tañcāvūr makārājā carapōjiyiṉ caracuvati makāl nūlakam |c 2005
_ _ |a xvi, 82 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் வெளியீட்டு |v 417
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மொழி |v இலக்கணம்
0 _ |a தமிழ் மொழி, யாப்பிலக்கணம்
0 _ |a மணிகண்டன், ய.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0027323
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image