tva-logo

1906 அக்டோபர் 20 சனிக்கிழமை மூடப்பட்ட அர்பத்நெட்டவுசின் அனியாயச்சிந்து

nam a22 7a 4500
200929b1908 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23335
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a 1906 அக்டோபர் 20 சனிக்கிழமை மூடப்பட்ட அர்பத்நெட்டவுசின் அனியாயச்சிந்து |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்
0 0 |a 1906 Akṭōpar 20 caṉikkiḻamai mūṭappaṭṭa arpatneṭṭavuciṉ aṉiyāyaccintu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1908
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023335
TVA_BOK_0023335
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image