tva-logo

அப்பர்பர்மா வென்னும் ஆவா சண்டை

nam a22 7a 4500
201230b1906 ii d00 0 tam d
_ _ |a 23391
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனிசாமி முதலியார், சிறுமணவூர் |a Muṉicāmi mutaliyār, ciṟumaṇavūr
0 0 |a அப்பர்பர்மா வென்னும் ஆவா சண்டை |c ஆசிரியர் சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் |p பாகம் 1 மற்றும் 2
0 0 |a Apparparmā veṉṉum āvā caṇṭai
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சிவகாமி விலாச அச்சுக்கூடம் |b Civakāmi vilāca accukkūṭam |c 1906
_ _ |a 8 p.
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0023391
TVA_BOK_0023391
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image