tva-logo

Ravi Varma and his Art

nam a22 7a 4500
230401b1928 ii d00 0 tam d
_ _ |a 32934
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a Ravi Varma and his Art |c Edited by S. A. Pillai
_ _ |a Quilon |b S. A. Pillai |c 1928
_ _ |a [2], iv, ii, 29 p., [23] leaves of plates
0 _ |a Ravi Varma and his Art |v 1
_ _ |a p
_ _ |a In English
_ 0 |a History
0 _ |a History of Ravivarma
0 _ |a Pillai, S. A. |e ed.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0032934
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image