காவடிச்சிந்து

nam a22 7a 4500
180917b1929 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3128
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a குப்பாத்தேவர். |a Kuppāttēvar.
1 0 |a காவடிச்சிந்து
1 0 |a Kāvaṭiccintu
0 _ |b /
_ _ |a மதுரை |b இ.ராமசாமிக்கோன் பிரிண்டர்&பப்ளிஷர் |c 1929
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0003128
cover image
கருத்து தெரிவிக்க