உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b2004 ii 000 0 tam d
_ _ |a தமிழண்ணல் |e au.
_ |a உலகத் தமிழிலக்கிய வரலாறு
|b /
_ _ |a 1st ed.
_ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2004
_ _ |a [xv], 174 p.
_ |a Publication |v no. 489
|a I
|a In Tamil
_ _ |a தமிழ் இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கிய ஆய்வு, தமிழிலக்கிய ஆய்வு நூல்,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0001643
cover image
கருத்து தெரிவிக்க