tva-logo

சற்குரு தோத்திரப் பாமாலை

nam a22 7a 4500
221214b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 39284
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நிச்சல சொரூபானந்த மணிசுவாமி |a niccala corūpāṉanta maṇicuvāmi
0 0 |a சற்குரு தோத்திரப் பாமாலை |c இது நிச்சல, இராமநந்த சுவாமிகள் சீடர்களி லொருவராகிய, சொரூபாநந்த மணிசுவாமிகள் இயற்றியது
0 0 |a caṟKuru tōttirap pāmālai
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலை |b caccitānanta acciyantiracālai |c 1911
_ _ |a 10 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சேகரிப்பு-உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 cēkarippu-ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0039284
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image