அறிவியல் திருவள்ளுவம்

nam a22 7a 4500
191015b1994 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 16.00
_ _ |a இளஞ்சேரன், கோவை |a Iḷañcēran̲, Kōvai
_ |a அறிவியல் திருவள்ளுவம் |c கவிஞர்கோ. கோவை. இளஞ்சேரன் -
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a நாகை |a Nākai |b தமிழ்நாடு திருவள்ளுவர் திருமன்றம் |b Tamiḻnāṭu tiruvaḷḷuvar tirumaṉṟam |c 1994
_ _ |a 120 p.
_ _ |a TVA_BOK_0002166
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க