tva-logo

The administration of income-tax in India

nam a22 7a 4500
231219b ii d00 0 tam d
_ _ |a 36214
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Narayanaswamy Naidu, B. V.
0 0 |a The administration of income-tax in India |c by B. V. Narayanaswamy Naidu and V. G. Ramakrishna Ayyar
_ _ |a Madras |b G. S. Press
_ _ |a 9 p.
_ _ |a In English
0 0 |a Ramakrishna Ayyar, V. G.
_ 0 |a Social science
0 _ |a Taxes, bad debts
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0036214
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image