tva-logo

விவசாய நூல் முதற் புத்தகம்

nam a22 7a 4500
230105b1907 ii d00 0 tam d
_ _ |a 38923
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Benson, C.
0 0 |a விவசாய நூல் முதற் புத்தகம் |c இது ஸி. பென்ஸன் துரை அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, ஆர். இராமசுவாமி அய்யர் அவர்களால் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது
0 0 |a vivacāya nūl mutaṟ puttakam
0 _ |a First book of agriculture
_ _ |a London |b Macmillan & Co., Limited |c 1907
_ _ |a xii, 225 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வேளாண்மை
0 _ |a இராமசுவாமி அய்யர், ஆர். |e tr.
_ _ |8 சேகரிப்பு-டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 cēkarippu-ṭākṭar u.vē.cā. nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0038923
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image