tva-logo

The Tamil text for the matriculation examination of the University of Madras, December, 1908

nam a22 7a 4500
230104b1907 ii d00 0 tam d
_ _ |a 38955
_ _ |c As. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a The Tamil text for the matriculation examination of the University of Madras, December, 1908
_ _ |a Madras |b S. P. C. K. Press |c 1907
_ _ |a 76 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Literature
0 _ |a அரிச்சந்திர புராணம், ஆசாரக்கோவை, நான்மணிக்கடிகை
_ _ |8 சேகரிப்பு-டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 cēkarippu-ṭākṭar u.vē.cā. nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0038955
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image