tva-logo

காளமேகப் புலவர் தனிப்பாடல்கள்

nam a22 7a 4500
170622b2010 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3791
|a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a புலியூர்க் கேசிகன் |a Puliyūrk kēcikaṉ
1 0 |a காளமேகப் புலவர் தனிப்பாடல்கள்
1 0 |a Kāḷamēkap pulavar taṉippāṭalkaḷ
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a சென்னை |b மங்கை வெளியீடு |c 2010
0 _ |a காளமேகப் புலவர், அன்பின் ஆற்றல், தல யாத்திரை, அரிகண்டம்
_ _ |a TVA_BOK_0003791
TVA_BOK_0003791
நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
Book image