நெய்தற் கன்னி

nam a22 7a 4500
191015b2001 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 75.00
_ _ |a கோவிந்தன், கா. |a Kōvintan̲, Kā., 1917-
_ |a நெய்தற் கன்னி |c புலவர் கா. கோவிந்தன் -
_ _ |a முதல் பதிப்பு |b -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்த்தாய் பதிப்பகம் |b Tamiḻttāy patippakam |c 2001
_ _ |a 288 p.
|a i
_ _ |a TVA_BOK_0001866
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க