tva-logo

ஸ்ரீகரபாத்திர-சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திரட்டியருளிய வேதாந்த மநந சிந்தாமணி

nam a22 7a 4500
230904b1909 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4929
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a கரபாத்திர சுவாமிகள் |a karapāttira cuvāmikaḷ
1 0 |a ஸ்ரீகரபாத்திர-சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் திரட்டியருளிய வேதாந்த மநந சிந்தாமணி
1 0 |a Srīkarapāttira-civappirakāca cuvāmikaḷ tiraṭṭiyaruḷiya vētānta manana cintāmaṇi
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சச்சிதானந்த அச்சியந்திரசாலை |b Caccitāṉanta acciyantiracālai |c 1909
0 _ |a லேளே, யெல்லாஞ, யழியு, விட்டோமே
_ _ |a TVA_BOK_0004929
TVA_BOK_0004929
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image