tva-logo

தாவரவியல்

nam a22 7a 4500
231017b1970 ii d00 0 tam d
_ _ |a 401
_ _ |c Rs. 4.50
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராசாராம், பா. |a Irācārām, pā.
1 0 |a தாவரவியல் :|b1 துணைப்பாடம்
1 0 |a Tāvaraviyal
0 _ |a Thallophytes, Bryophytes, Pteridophyes and Gymnospermac for Ancillary
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கல்லூரி நூல் வெளியீட்டு இயக்குநரகம், தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Kallūri nūl veḷiyīṭṭu iyakkunarakam, tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1970
_ _ |a vi, 239 p. |b ill.
0 _ |a க. நூ. வெ. இ. வரிசை |v எண் 232
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல் |v தாவரவியல்
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000401
TVA_BOK_0000401
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image