tva-logo

இயற்றமிழாசிரியர் திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாள் இயற்றிய நன்னூற்காண்டிகையுரை

nam a22 7a 4500
221029b1980 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4345
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a விசாகப்பெருமாளையர், திருத்தணிகை |a Vicākapperumāḷaiyar, tiruttaṇikai
1 0 |a இயற்றமிழாசிரியர் திருத்தணிகை விசாகப்பெருமாள் இயற்றிய நன்னூற்காண்டிகையுரை :|b1 புதுக்கியபதிப்பு
1 0 |a Iyaṟṟamiḻāciriyar kiruttaṇikai vicākapperumāḷ iyaṟṟiya naṉṉūṟkāṇṭikaiyurai
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை |b Matarās rippaṉ acciyantiracālai |c 1900
_ _ |a TVA_BOK_0004345
TVA_BOK_0004345
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image