tva-logo

அகஸ்தியர் தமிழ் வாசகம்

nam a22 7a 4500
201203b ii d00 0 tam d
_ _ |a 5250
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a துரைசுவாமி, ஆர். |a Turaicuvāmi, Ar.
1 0 |a அகஸ்தியர் தமிழ் வாசகம்
1 0 |a Akastiyar tamiḻ vācakam
0 _ |b /
_ _ |a திருச்சி |a Tirucci |b அகத்தியர் புத்தகசாலை |b Akattiyar puttakacālai
1 _ |a ராமுடூ ஐயர், வி.
1 _ |a Rāmuṭū aiyar, Vi.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0005250
TVA_BOK_0005250
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image