tva-logo

சந்திர தமிழ் உரை நூல்

nam a22 7a 4500
210104b1969 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5112
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a அல்லியரசி, பு. செ. |a Alliyaraci, pu. Ce.
1 0 |a சந்திர தமிழ் உரை நூல் :|b1 மூன்றாம் வகுப்பு |c ஆசிரியர் பு. செ. அல்லியரசி
1 0 |a Cantira tamiḻ urai nūl
0 _ |b /
_ _ |a சேலம் |a Cēlam |b சுதந்திரா பதிப்பகம் |b Cutantirā patippakam |c 1969
0 _ |a கடவுள் வாழ்த்து, விடுகதை, நமது ஆடை, பழமொழிகள்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0005112
TVA_BOK_0005112
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image