tva-logo

அகராதி நிகண்டு

nam a22 7a 4500
201216b1983 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5020
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 0 |a அகராதி நிகண்டு |c பதிப்பாசிரியர் இரா. நாகசாமி
1 0 |a akarāti nikaṇṭu
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1983
0 _ |a நூல் நிலைய வெளியீடு |v 77
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அகராதி
1 _ |a நாகசாமி, இரா. |d 1930 |e editor.
0 _ |a Nākacāmi, irā. |d 1930 |e editor.
_ _ |a TVA_BOK_0005020
TVA_BOK_0005020
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image