tva-logo

ஸ்ரீவித்தியாரணிய சங்கரவிஜயத்துள்ள ஸ்ரீ சங்கராசாரிய, நீலகண்டாசாரிய சம்வாதம்

nam a22 7a 4500
210408b1911 ii d00 0 tam d
_ _ |a 53
_ _ |c அணா 4.00
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a குப்புஸ்வாமிமஹராஜ், வெ. |a Kuppusvāmimaharāj, ve.
1 0 |a ஸ்ரீவித்தியாரணிய சங்கரவிஜயத்துள்ள ஸ்ரீ சங்கராசாரிய, நீலகண்டாசாரிய சம்வாதம் |c இஃது தஞ்சைமாநகரம் பிரஹ்ம நிஷ்ட பண்டித வெ. குப்புஸ்வாமிராஜு அவர்களால் தமிழில் குறிப்புரையுடன் இயற்றப்பட்டு, அவர்கள் மாணாக்கருள் ஒருவராகிய பாகவதர் ராம. வீராஸ்வாமிராஜு அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
1 0 |a Srīvittiyāraṇiya caṅkaravijayattuḷḷa srī caṅkarācāriya, nīlakaṇṭācāriya camvātam
_ _ |a தஞ்சை |a Tañcai |b ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதினி முத்திராசாலை |b Srī vittiyāvinōtiṉi muttirācālai |c 1911
_ _ |a [iii], 41, 16 p.
_ _ |a A
_ 0 |a சைவம் - வைணவம் சம்வாதம்.
_ 0 |a Caivam - vaiṇavam camvātam.
0 _ |a சைவ வைணவ சம்வாதம், ஶ்ரீ சங்கராசாரியார் சைவ வாதம், ஶ்ரீ நீலகண்டாசாரிய வைணவ வாதம்.
1 _ |a வீராஸ்வாமிராஜு, ராம. |e பதிப்பாசிரியர்
1 _ |a Vīrāsvāmirāju, rāma. |e Patippāciriyar
_ _ |a TVA_BOK_0000053
TVA_BOK_0000053
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image