tva-logo

அடிப்படை விலங்கியல்

nam a22 7a 4500
201219b1970 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6269
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a முத்துக்குமாரசமி, N. |a Muttukkumāracami, N.
1 0 |a அடிப்படை விலங்கியல் :|b1 புகுமுக வகுப்பிற்கு
1 0 |a Aṭippaṭai vilaṅkiyal :|b1 Pukumuka vakuppiṟku
0 1 |a Fundamentals of zoology in tamil for pre-university |b /
_ _ |a 1 edition
_ _ |a பம்பாய் |a Pampāy |b ஓரியண்ட் லாங்மன்ஸ் |b Ōriyaṇṭ lāṅmaṉs |c 1970
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat Tamiḻārāycci Niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0006269
TVA_BOK_0006269
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image