tva-logo

The new home economics omnibus

nam a22 7a 4500
240127b1945 ii d00 0 tam d
_ _ |a 60127
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Harris, Florence Laganke
0 0 |a The new home economics omnibus |c Florence Laganke Harris and Hazel H. Huston
_ _ |a Boston |b D. C. Health and company |c 1945
_ _ |a xv, 666 p. |b ill.
_ _ |a In English
0 0 |a Huston, Hazel H.
_ _ |8 ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை |8 ūraka vaḷarcci maṟṟum ūrāṭcit tuṟai
_ _ |a TVA_BOK_0060127
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image