tva-logo

The Gandhian plan of economic development for India

nam a22 7a 4500
240129b1944 ii d00 0 tam d
_ _ |a 60221
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Shriman Narayan |d 1912-1978
0 0 |a The Gandhian plan of economic development for India |c by Shriman Narayan Agarwal ; fpreword by Mahatma Gandhi.
_ _ |a Bombay |b Padma Publications Ltd |c 1944
_ _ |a 114 p.
_ _ |a In English
_ 0 |a Social Science
_ _ |8 ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை |8 ūraka vaḷarcci maṟṟum ūrāṭcit tuṟai
_ _ |a TVA_BOK_0060221
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image