காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில்

nam a22 7a 4500
191015b1998 ii 000 0 tam d
_ _ |a இரத்தினம், சி. |a Irattiṉam, ci.
_ |a காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a சென்னை |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 1998
_ |a வெளியீட்டு எண் |v 291
_ _ |a காமட்சி செய்த அறங்கள், பூசைகள் மற்றும் இதர கட்டணங்கள்,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0005837
கருத்து தெரிவிக்க