tva-logo

ஸாக்ரடீஸ் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
210316b1918 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7950
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
1 _ |a அரங்காசாரியா, R. |a Araṅkācāriyā, R.
1 0 |a ஸாக்ரடீஸ் சரித்திரம் |c இது மதனப்பள்ளிக் காலெஜ் ஆசிரியர் R. அரங்காசாரியர் இயற்றியது
1 0 |a Sākraṭīs carittiram
_ _ |a வேலூர் |a Vēlūr |b சுந்தர விநாயகர் அச்சகம் |b Cuntara vināyakar accakam |c 1918
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம் |8 Kaṉṉimārā potu nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0007950
TVA_BOK_0007950
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image