ஆசாரக்கோவை

nam a22 7a 4500
201215b1899 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7961
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பெருவாயின் முள்ளியார் |a Peruvāyiṉ muḷḷiyār
1 0 |a ஆசாரக்கோவை |c கயத்தூர் பெருவாயின்முள்ளியராலியற்றிய மூலமும், நச்சினார்க்கினியாராற்செய்த பொழிப்புரையும்
1 0 |a acārakkōvai
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a tañcāvūr |b ஸ்ரீ கிருஷ்ணவிலாச அச்சியந்திர சாலை |b srī kiruṣṇavilāca accicālai |c 1899
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a நச்சினார்க்கினியார்,சாஸ்த்ரி நாராயணசரணர்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம் |8 Kaṉṉimārā potu nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0007961
TVA_BOK_0007961
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க