tva-logo

அங்கக வேதியியல்

nam a22 7a 4500
230822b1970 ii d00 0 tam d
_ _ |a 775
_ _ |c Rs. 5.25
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a இராமசாமி, பழ.
1 0 |a அங்கக வேதியியல் :|b1 கரிம வேதியியல் துணைப்பாடம் பட்டப்படிப்பிற்குரியது |c ஆசிரியர் பழ. இராமசாமி
1 0 |a Aṅkaka vētiyiyal :|b1 Karima vētiyiyal Tuṇaippāṭam Paṭṭappaṭippiṟkuriyatu |c Āciriyar paḻa. Irāmacāmi
1 _ |a Organic Chemistry - Ancillary
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1970
_ _ |a [iv], 251 p. |b ill.
0 _ |a த.பா.நி. (க.வெ.) |a Ta.Pā.Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 244 |v Varicai eṇ 244
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வேதியியல்
_ 0 |a Vētiyiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000775
TVA_BOK_0000775
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image