tva-logo

பூஸ்திதியை ஆளும் வழி

nam a22 7a 4500
211127b1915 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8270
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Venkatarama iyer, T. K.
0 0 |a பூஸ்திதியை ஆளும் வழி |c by Venkatarama iyer
0 0 |a pūstitiyai āḷum vaḻi
0 _ |a A help to the landlord
_ _ |a Tanjore |b Thara Press |c 1915
_ _ |a vi, 75 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமூக அறிவியல் |v சட்டம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008270
TVA_BOK_0008270
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image