tva-logo

பொது நிதியியல்

nam a22 7a 4500
180713b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 816
_ _ |c Rs.7.20
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஜோசப், பூ. தோ. |a Jōcap, Pū. Tō.
1 0 |a பொது நிதியியல் |c ஆசிரியர் பூ. தோ. ஜோசப்
1 0 |a Potu nitiyiyal |c Āciriyar pū. Tō. Jōcap
1 1 |a Public Finance
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1973
_ _ |a 518 p.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 430
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a பொருளியல்
_ 0 |a Poruḷiyal
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000816
TVA_BOK_0000816
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image