tva-logo

ஆயுர்வேத உபதேசங்கள்

nam a22 7a 4500
210720b2009 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8487
_ _ |c ரூ. 35.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் |c பதிப்பாசிரியர் வைத்ய விசாரத C. இராஜராஜேச்வர சர்மா |p பாகம் 2
_ _ |a ஆறாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம், மற்றும் ஆய்வு மையம் |b Tañcāvūr makārājā carapōjiyiṉ caracuvati makāl nūlakam, maṟṟum āyvu maiyam |c 2009
_ _ |a xi, 56 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு |v 294
_ _ |a I
_ _ |a Bilingual
_ 0 |a மருத்துவம்
0 _ |a மருத்துவம், ஆயுர்வேதம், ஆயுர்வேத மருத்துவம், மருத்துவ உபதேசம்,
0 _ |a இராஜராஜேச்வர சர்மா, C.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008487
TVA_BOK_0008487
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image