tva-logo

அகத்தியர் நூல் திரட்டு

nam a22 7a 4500
201204b2004 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8488
_ _ |c ரூ. 25.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அகத்தியர் நூல் திரட்டு |c பதிப்பாசிரியர் ச. அரங்கராசன்
0 0 |a Akattiyar nūl tiraṭṭu
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2004
_ _ |a vii, 112 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 371
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம்
0 _ |a மருத்துவம், மருத்துவத் திரட்டு, தமிழ் மருத்துவம், அகத்தியர்
0 _ |a அரங்கராசன், ச.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008488
TVA_BOK_0008488
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image