tva-logo

இராம நாடகக் கீர்த்தனைகள்

nam a22 7a 4500
201229b1997 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8345
_ _ |c ரூ. 150.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a இராம நாடகக் கீர்த்தனைகள் |c பெறும்புலவர் பாவலரேறு ச. பாலசுந்தரனார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1997
_ _ |a v, 909 p.
0 _ |a சரஸ்வதி மகால் நூலகம் |v 375
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இராம நாடகம், கீர்த்தனை,
0 _ |a பாலசுந்தரனார், ச. பாவலரேறு
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008345
TVA_BOK_0008345
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image